diumenge, 13 de gener del 2008

19 de GENER

Canvi d'hora. La reunió passa a les 18h!

dilluns, 7 de gener del 2008

AL·LEGACIONS AL POUM


Al·legacions Pla (Vespella)

Diana A i Ferran P, residents a C/..... de Vespella de Gaià, com a representants d’ABG (Alternativa Baix Gaià) de Vespella de Gaià,

EXPOSEM:Que,Cal subscriure i impulsar el Parc Natural de les Terres del Gaià, tal i com ja una munió d’entitats i persones estem implementant mitjançant les Declaracions de Renau, Querol, Vila-Rodona i Tamarit acordades recentment, amb l’horitzó de continuar el procés iniciat de cerca de consens arreu dels pobles de les Terres del Gaià, la moció vers al Parc Natural de les Terres del Gaià, ha estat presentada a diversos municipis i aprovada ja a Torredembarra, Altafulla, Vespella de Gaià, Renau i la Pobla de Montornès .Entenem que per garantir les funcions ecològiques, productives i de lleure, és preferible una peça gran de sòl no urbanitzable que moltes de petita superfície.Tot l’entorn natural de Vespella, format per turons calcaris amb brolles i màquines de garric, romaní amb bruc i margalló. Espais amb denses pinedes de pi blanc, extenses però fragmentades. Llistonars en petites cingleres i terraprims calcaris, i petits avençs i coves amb un elevat interès. Bona representació de la fauna de la terra baixa mediterrània, mamífers i aus propis d’ambients forestals. Presència de rapinyaires. Conserva les millors mostres de conreus de garrofer, molt característic dels territoris de secà de Tarragona, enmig d’altres conreus com l’avellaner en un mosaic agroforestal que conté un important patrimoni construït de barraques i marges de pedra seca. Ha d’estar protegit dintre el Parc Natural de les Terres del Gaià.Vespella de Gaià com a petit nucli, el creixement de població assignat a l’avantprojecte del Pla Territorial del Camp de Tarragona, és mínim, però ens preocupa la voluntat del actual consistori d’ampliar i d’urbanitzar irracionalment els espais compresos a Mas d’en Blanc i activar l’urbanització de “Lagos de Vespella” i Mas Cornudella, sent un paisatge d’alta qualitat i situats molt a prop de zona protegida (Xarxa Natura 2000 i ZEPA), fins a assolir, tenint en comte un Pla Parcial aprovat ja en curs i que en l’actualitat Vespella de Gaià no arriba a tres-cents habitants, un increment poblacional del 200%; es pretén justificar l’esmentat creixement emulant la població del segle passat, avui en dia però (amb ràtios molts menors de persones per casa i/o unitat familiar...), la petjada humana derivada de l’ocupació territorial resultaria evidentment insostenible tant social, com ambiental, territorial i paisatgísticament.Que l’ajuntament de Vespella de Gaià també presentarà al•legacions al Pla Territorial, amb la voluntat de poder prosseguir amb l’esmentat procés de duplicar la població i al•legant en contra de la tipologia de nucli petit reflectit a l’avantprojecte del Pla Territorial, tanmateix ens preocupen les pretensions d’accelerar la tramitació del POUM de Vespella de Gaià per part de l’Ajuntament per tal d’avançar-se a l’aprovació del present Pla Territorial.Resulta molt trist i preocupant la manca de sensibilitat paisatgística i ambiental manifesta per l’Ajuntament de Vespella de Gaià, encara ara en aquests temps actuals, on sortosament els errors urbanístics comesos en un passat recent estant servint ja per reconduir tendències destructives de l’entorn, tal i com és objectiu del propi Pla Territorial del Camp de Tarragona.

CONSIDEREM:Que en general el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona en qüestió, resulta respectuós amb l’entorn del municipi de Vespella de Gaià, reforçant tanmateix la consolidació futura del Parc Natural de les Terres del Gaià, respecte el qual ja fa temps s’ha iniciat una important campanya ciutadana, havent rebut ja el propi suport de l’Ajuntament de Vespella de Gaià així com el d’altres municipi (veure www.quelcom.net/terresdelgaia). Ens congratulem del reconeixement que en fa el pla territorial dels seus valors naturals, paisatgístics, agrícoles i de connectivitat biològica.Que cal tenir ben present l’especial importància paisatgística, així com de recàrrega hidrològica, i faunística (presència bioindicadora de 7 espècies d’amfibis, a més de 15 espècies protegides d’aus, una d’elles l’àliga cuabarrada en perill d’extinció), i cal que d’aquesta manera resti reconeguda i sòlidament protegida.

AL•LEGEM:Que cal bescanviar la qualificació com a espai d’especial interès agrícola/paisatgístic de gran part del terme municipal de Vespella de Gaià a espai d’especial interès biològic de connectivitat.Que caldria asseverar que resti eficaçment protegida gran part del terme municipal de forma tant paisatgística com ecològicament.i per la qual cosa,

DEMANEM:Siguin ateses les al•legacions plantejades ara.

Atentament, Ferran P. i Diana A

Vespella de Gaià, 4 de desembre 2007