dilluns, 30 d’abril del 2007

DECLARACIÓ DE VILA-RODONA


DECLARACIÓ DE VILA-RODONA per LES TERRES DEL GAIÀ
Nosaltres, dones i homes que vivim, treballem i gaudim de la Conca del riu Gaià, després d’haver estat la tarda i vespre del proppassat dissabte 3 de març del present 2007 al Casal de la Cooperativa de Vila-rodona, declarem que: Valorem la capacitat de cohesió social del riu, i en la seva preservació ens trobem doncs en un mateix fòrum veïns i veïnes de diferents municipis amb diverses motivacions, ambientalistes, estudiosos, excursionistes, pagesos, caçadors i altres usuaris, representants d’entitats i administracions, tots plegats amb un llenguatge comú, esperonats per l’horitzó anhelat de salvaguardar la vida que gira entorn del riu Gaià, sosteniblement, tot garantint-ne l’ús dels seus recursos preuats. Reconeixem la capacitat vertebradora del nostre riu. El Gaià ens interrelaciona tant hidrogeològicament, com florística, faunística, històrica, paisatgística i, socialment. És palès el valor especialment transcendent del riu Gaià encara en l’actualitat com a connector biològic de primer ordre de les comarques de Tarragona amb les terres de l’Urgell, Segarra, Anoia i Solsonès, permetent per tant el desplaçament de la fauna més septentrional del país vers la baixa muntanya mediterrània i el seu litoral. La protecció del riu s’ha d’estendre més enllà dels límits marcats per la pròpia Conca hidrogràfica. Una connexió àmplia amb els sistemes naturals adjacents és el que confereix al Gaià la seva funció de connector biològic i paisatgístic. Tanmateix aquest territori es dibuixa com a una estructura frontera en l’espai altament eficaç com a ordenant dels diferents usos perimetrals. Tot i que som plenament conscients de la necessitat de relacionar la Conca hidrològica amb els sistemes naturals adjacents, entenem que la nostra lluita s’ha d’estructurar en el marc del Gaià com a eix central de referència, i cercar a partir d’aquí interrelacions amb les terres veïnes per tal de sumar esforços i així generar sinèrgies. Constatem la greu amenaça que significa el creixement urbanístic actual de les àrees metropolitanes veïnes de Tarragona i Barcelona. L’augment de sòl urbanitzat és una pèrdua d’hàbitats naturals de difícil reversibilitat, que afecta també la dinàmica fluvial i provoca la desaparició global de la fauna. Ens preocupa així mateix el perill imminent de la instal·lació de centrals eòliques a les Terres del Gaià, fet que representa certament la degradació del paisatge. El moment en què ens trobem és decisiu. El Camp de Tarragona reclama des de fa temps un Pla Territorial, document que ha de marcar el desenvolupament dels diferents Plans d’Ordenació Urbana Municipal de cada poble i ciutat. És per tant vital llavors que les dones i homes que prioritzem la conservació del riu i la natura, hi fem sentir el nostre clam amb més força que mai.
 i per tot això reclamem: Una vegada més el retorn de l’aigua al riu avall de l’embassament de Repsol, així ho va acordar ja fa temps el Parlament de Catalunya i així ho ha recordat reiteradament el Síndic de Greuges. La definició d’una figura legal de protecció per la Conca del riu Gaià i els espais naturals que s’hi interrelacionen, ensems els seus valors ecològics, històrics i paisatgístics. És també acord nostre protegir aquest territori sota la denominació de Parc Natural de les Terres del Gaià; els límits del marc físic del qual es proposaran en la planigrafia que suara elaborem. Incloure el Parc Natural de les Terres del Gaià en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, així com en el Pla de Connexions Biològiques en curs i a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Reunir-nos amb els consellers dels Departaments de Medi Ambient i Habitatge i de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per tal de fer-los saber les nostres conviccions.
 Cal definir i aplicar estratègies de sensibilització i conscienciació ambiental per a apropar les persones al riu i els seus valors. Nosaltres continuarem cohesionant-nos arreu dels municipis de les Terres de Gaià establint lligams entre pobles per a què la nostra reivindicació flueixi com l’aigua del nostre riu. I seguint llavors en la línia endegada en el primer Fòrum de Renau, continuada a Querol i a Vila-rodona, en el IV. Fòrum de les Terres del Gaià, el qual es concelebrarà en la desembocadura del riu, a Tamarit, el proper dissabte 9 de juny de 2007, seguirem treballant per promoure la recuperació de la Conca del riu Gaià, el litoral associat i la seva mar, que tots recordem i somiem.

LA CANDIDATURA


La candidatura de l'ABG a Vespella és la següent:
Diana
Ramon
Luisa
Ferran
Isabel
José
Ricardo

dilluns, 23 d’abril del 2007

sant jordifelicitats a tots els jordis.

i unes roses per a tothom.

seguim amb proves

diumenge, 22 d’abril del 2007

PROVES


Aquí el blog de Vespella emetent en proves per a tot el Baix Gaià.